Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Избор на изпълнител за третиране на утайки чрез регистриран полезен модел с дата на публикуване 07.04.2017г.Решение

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 16.05.2017г.

Договор с дата на публикуване 20.06.2017г.