Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 11.09.2017г.документация за участие

Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 08.11.2017г.