Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Доставка на електрическа енергия високо напрежение 110kV с дата на публикуване 07.09.2017г.документация за участие

Протокол по чл. 54 ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 23.10.2017г.

Съобщение по чл. 57 ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 02.11.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.11.2017г.