Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380V с дата на публикуване 28.08.2017г.документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 03.11.2017г.

Протокол по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 14.11.2017г.