Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 22.08.2017г.Документация за участие