Обществени поръчки 2020 година


Електрически ремонт на асинхронни ел. двигатели с дата на публикуване 20.03.2020г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 04.05.2020г.