Обществени поръчки 2020 година


Доставка на електроматериали с дата на публикуване 21.02.2020г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 09.03.2020г.

Договор с дата на публикуване 21.04.2020г.