Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Доставка на електроматериали с дата на публикуване 25.01.2017г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 01.03.2017г.

Договори с дата на публикуване 31.03.2017г.