Обществени поръчки след 15 април 2016 година


Доставка на работно облекло с дата на публикуване 16.08.2016г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 27.09.2016г.

Договор с дата на публикуване 14.10.2016г.