Новини

НОВИНА

НОВИНА

09.01.2014

Нови Общи условия за ВиК услуги

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

08.11.2012

Нови каси за разплащане на В и К услуги в реално време

повече

"ВиК" - Плевен

27.07.2012

Три проекта на “ВиК” - Плевен за подобряване на енергийната ефективност са одобрени за финансиране от МФ “ Козлодуй ”

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

30.03.2012

Уведомление за утвърждаване на цени на ВиК услуги, предоставяни от оператора „В и К” ЕООД - Плевен

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2011

Плащане през ePay.bg без регистрация

повече