Новини

НОВИНА

НОВИНА

12.05.2014

Eлектронна фактура за битови клиенти

повече

Седмица на водата

Седмица на водата

17.03.2014

повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13.03.2014

Промяна в адреса на каса за разплащане

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

08.11.2012

Нови каси за разплащане на В и К услуги в реално време

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

17.09.2012

Нови каси за разплащане на В и К услуги в реално време.

повече