Новини

Уведомление

Уведомление

13.01.2011

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Плевен има изграден Лабораторен изпитвателен комплекс на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Божурица, акредитиран от ИА” БСА” за изпитване на питейни и отпадъчни води

повече

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

02.09.2010

Уважаеми клиенти на „В и К” ЕООД - гр. Плевен, Във връзка със Закона за измерванията, чл. 43 и чл. 44, извършването на последваща проверка на индивидуалните водомери за студена вода е на всеки 5 години и e задължение на собственика. Ако срок

повече

Каси за  разплащане

Каси за разплащане

01.09.2010

Уведомяваме нашите клиенти, включително обществени потребители – фирми, че в резултат на внедрен нов инкасов продукт, от началото на 2010-та година могат да заплащат на всяка каса ВиК-услуги за всички селища, обслужвани от ВиК-Плевен ЕООД.

повече

Интернет разплащания

Интернет разплащания

31.08.2010

Уважаеми клиенти на “ВиК” ЕООД – Плевен, извършващи плащания през системата на e-pay,

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

31.08.2010

Уведомяваме ви, че в случай на дублиране на плащане на сметката ви за изразходвана битова вода, сумата ще ви бъде възстановена в касата на фирмата на адрес: гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25

повече