Новини

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ

06.04.2011

Вече може да ползвате услугата: “САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ ЗА СТУДЕНА ВОДА ПО ТЕЛЕФОНА”

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.03.2011

Уважаеми клиенти на “ВиК” ЕООД – Плевен,От 01.04.2011 г. освен чрез системата на e-pay, ще се извършват Интернет плащания и през още един Оператор – Интеркарт.

повече

Уведомление

Уведомление

13.01.2011

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Плевен има изграден Лабораторен изпитвателен комплекс на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Божурица, акредитиран от ИА” БСА” за изпитване на питейни и отпадъчни води

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

13.01.2011

В Пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Божурища се извършва срещу заплащане от клиентите услуга по пречистване на отпадъчни води/утайки

повече

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

02.09.2010

Уважаеми клиенти на „В и К” ЕООД - гр. Плевен, Във връзка със Закона за измерванията, чл. 43 и чл. 44, извършването на последваща проверка на индивидуалните водомери за студена вода е на всеки 5 години и e задължение на собственика. Ако срок

повече