Новини

22 МАРТ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

22 МАРТ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

22.03.2011

Уважаеми клиенти, “ВиК”- Плевен ви честити 22 март-Световния ден на водата, с посланието поне за ден да се замислим какъв безценен ресурс е тя за живота на планетата Земя, а над милиард души в света нямат достъп до чиста питейна Вода! За това, нека да я ценим и ползваме разумно! Бъдете здрави, с пролетно настроение и да ви върви “по вода”!

повече

Уведомление

Уведомление

13.01.2011

В Пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Божурища се извършва срещу заплащане от клиентите услуга по пречистване на отпадъчни води/утайки

повече

Уведомление

Уведомление

13.01.2011

Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Плевен има изграден Лабораторен изпитвателен комплекс на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Божурица, акредитиран от ИА” БСА” за изпитване на питейни и отпадъчни води

повече

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

Последваща периодична проверка на индивидуалните водомери

02.09.2010

Уважаеми клиенти на „В и К” ЕООД - гр. Плевен, Във връзка със Закона за измерванията, чл. 43 и чл. 44, извършването на последваща проверка на индивидуалните водомери за студена вода е на всеки 5 години и e задължение на собственика. Ако срок

повече

Каси за  разплащане

Каси за разплащане

01.09.2010

Уведомяваме нашите клиенти, включително обществени потребители – фирми, че в резултат на внедрен нов инкасов продукт, от началото на 2010-та година могат да заплащат на всяка каса ВиК-услуги за всички селища, обслужвани от ВиК-Плевен ЕООД.

повече