Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13.03.2014

От 11 март 2014 г., касата на Хедж Трейд ЕООД в района на УМБАЛ Плевен, се премести от адрес ул. "Г. Кочев" № 8 на адрес ул. "Г. Кочев" № 61.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

10.04.2018

Във връзка с отстраняване на авария

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2018

Нарушено водоподаване

повече