Новини

Eлектронни фактури за клиенти – физически лица  

15.11.2011

Уважаеми клиенти, "В и К" – ЕООД гр. Плевен възнамерява в най-скоро време да предостави възможност на гражданите да получават електронни фактури чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Това е важно за нашата природа. Нека да я съхраним. Електронните фактури на "В и К" – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП /потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./ Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното: 1. Изтеглете документ - Молба – декларация;. (Същата може да получите в Центъра за услуги или от инкасатор) 2. Попълнената Молба-декларация може да подадете в Центъра за услуги, в сградата на "ВиК" ЕООД – Плевен, на адрес Плевен, ул. "Сан Стефано" 25; по пощата на същия адрес; на инкасатора; или подписана и сканирана на e-mail: rumiana@vik-pleven.com . 3. На посочения в декларацията е-mail, ще получите известие за ел.фактура от Prepiska.com. Писмото съдържа линк, на който трябва да направите регистрация, за да свалите фактурата. (регистрацията е безплатна; прави се еднократно). Електронните фактури и тяхното изпращане и получаване чрез Prepiska.com е официално одобрено от НАП. Те са напълно равностойни на тези на хартиен носител. Ако имате въпроси относно получаване на фактури по електронен път, задайте ги на телефон: 064/ 88 98 56 – Румяна Стоянова

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2018

„Водоснабдяване и канализация“- Плевен напомня да се зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

08.01.2018

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.01.2018

Покана за избор на обслужващи банки

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече