Новини

22 МАРТ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

22.03.2011

Световният ден на водата се провежда ежегодно от 1993 година. Целта му е да се фокусира общественото внимание върху важността на питейната вода за човечеството, да се повиши културата на ползване и опазване на водните русурси, които не достигат до голяма част от населението на планетата. Идеята да се определи Международен ден на водата идва още през 1992 година по инициатива, дадена на Конференция на ООН за околната среда и развитието. Година по-късно, Общото събрание на ООН обявява 22 март 1993г. за Първия Световен ден на водата. От тогава, всяка година преминава под различен наслов, свързан с основната идея. През настоящата, 2011година,. мотото е: “Вода за градовете- в отговор на градското предизвикателство”. Целта е да се привлече общественото внимание върху въздействието, което оказват на водните и канализационни системи, фактори като: бързият прираст на населението в градовете, замърсяванията, които изхвърля във водните басейни индустриализацията, измененията на климата на планетата, международните и вътрешните конфликти в държавите, природните бедствия и т.н., за да се противостои по най-добрия начин, на свързаните с тях проблеми.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2018

„Водоснабдяване и канализация“- Плевен напомня да се зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

08.01.2018

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.01.2018

Покана за избор на обслужващи банки

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече