Новини

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

24.03.2008

Денят е 22 март и се отбелязва официално от 1993г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Десетилетието 2005-2015 година пък е обявено от ЮНЕСКО за десетилетие: "Вода за живот".
Целта е в този ден още веднъж да си припомним, че водата е най-скъпоценният природен ресурс, жизненоважен за нашия живот всеки един ден, за нашата икономика и за околната ни среда, за съществуването на планетата Земя като цяло. Още един повод да се замислим дали разумно ползваме водата или приемаме това природно благо като неизчерпаема даденост, как опазваме водните източници, които според световната статистика намаляват с всяка изминала година. Прогнозите сочат, че след 2050 година, основните конфликти в света ще бъдат свързани с водата като стратегически ресурс.
Световният ден на водата е празник на "Водоснабдяване и канализация"- Плевен, който ежегодно се отбелязва като професионален празник на всички работници и служители. Инициативите на мениджърския екип имат за цел да повишат доверието на обществото към Водното Дружество и да се утвърди в публичното пространство образът на социално отговорна Компания. Основните дейности по отбелязване на 22 март всяка година са насочени към утрешните потребители на вик-услуги- децата. Посредством театрални постановки, викторини, концерти и изложби, у подрастващите се възпитава отговорно отношение към водата и нейното разумно ползване.


СЪС СПЕКТАКЪЛА "КУКЛЕНА ФИЕСТА", ПОДАРЕН ОТ ВиК НА ДЕЦАТА, СЕ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Тази година, по повод Световния ден на водата, ръководството на ВиК- Плевен реши празникът да надхвърли териториалните рамки на града и да се проведе във всичките 10 общини на територията на област Плевен, обслужвани от Дружеството. Пред малките зрители се игра спектакълът "Куклена фиеста", подготвен от Драматично-куклен театър "Иван Радоев"- Плевен. В него талантливо представиха образите на куклени герои актьорите: Анелия Стойнова, Кремена Станева, Марин Георгиев, Николай Станев и Димчо Генов.Режисьор на постановката е Дорина Василева.
Инициативата на "Водоснабдяване и канализация"- Плевен беше подкрепена от областния управител Цветко Цветков и стана реалност със съорганизатгорството с кметовете на общинските центрове в региона. Децата и техните учители изказаха специална благодарност на ръководството но ВиК- Плевен за добрата идея да им гостува кукленият театър. Поздравления изпратиха и много родители, които споделиха, че в днешно време малко се мисли за култура и изкуство, както и че много от подрастващите се срещат за първи път с куклена постановка на живо.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

10.04.2018

Във връзка с отстраняване на авария

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2018

Нарушено водоподаване

повече