Новини

Нова цена на водата от 1 август 2008г.

31.07.2008

С решение от 30.07.2008г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от ВиК - Плевен.
От 1 август 2008година, кубикът става 1,26 лева, без ДДС, при досегашна цена 1,13 лева за кубичен метър питейна вода . Цената за отвеждане на отпадните води става 10 стотинки за кубик,при досегашна 9 стотинки. Цената за пречистване на отпадъчните води за населението остава непроменена - 8 стотинки за кубически метър вода. Промишлените и стопанските потребители ще плащат според степента на замърсеност- съответно 54стотинки за кубичен метър, 66стотинки , и 1.01 лева за кубик, вместо досегашните: 51, 61 и 94 стотинки за кубик, съответно за трите степени на замърсеност.
Крайната цена за битови потребители, с ДДС е 1,73лв./ куб., при досегашна 1,51 лева за кубен метър.
Последното увеличение на услугите, предоставяни от водния оператор- "ВиК" ЕООД- Плевен беше от 1 декември 2007г. През това време неколкократно поскъпна ел. енергията, инфлацията натрупа висок ръст, което доведе до значително нарастване на производствените разходи по добиване и доставка на питейна вода, по отвеждане и пречистване на отпадните води, както и за поддръжка на вик-системите и съоръженията. В същото време, потреблението на вода както от битови, така и от големи стопански субекти на територията на плевенска област, намаля драстично.
Увеличението на услугите, което "Водоснабдяване и канализация"- Плевен прави, е сред най-ниските за територията на цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2018

„Водоснабдяване и канализация“- Плевен напомня да се зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

08.01.2018

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.01.2018

Покана за избор на обслужващи банки

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече