Новини

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет:
- на сайта на “ВиК” ЕООД- Плевен: vik-pleven.com
- е-mail: inkaso@vik-pleven.com; plasment@vik-pleven.com
- на моб. телефон: 0882 445819- от 8,00 ч. до 16,30ч., всеки работен ден;
- на телефон: 064/ 889812, от 8,00ч. до 19,00ч., всеки работен ден;
- на телефон: 070010201; 064/ 889868; 064/ 889865; 064/ 889856- от 8,00ч. до 16,30ч., всеки работен ден;
- на телефон:064/ 889810; 064/ 889813; 064/ 889814, от 8,00ч. до 16,30ч., всеки работен ден.
- чрез писмено съобщение на данните / SMS / на следните телефони:
0885199419
0896453410 - Viber
Самоотчетът трябва да съдържа:
-Адрес;
-Име на титуляра;
-Показание студен водомер;
-Показание топъл водомер;
-По възможност, партиден или абонатен номер и телефон за връзка.
За графика за самоотчет ще бъдете информирани със съобщение, поставено на входа на жилищната сграда.
При неизпратени данни за самоотчет абоната ще бъде таксуван служебно.
Изравняване на показанията на водомерите ще бъде извършено при реалното им отчитане.

Допълнителна информация относно графика за отчитане на водомерите можете да получите на телефон: 064/ 889812, в рамките на работното време от 8,00 до 16,30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

29.05.2020

“Водоснабдяване и канализация”- Плевен възстановява нормалния работен график на Центъра за обслужване на клиенти

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020

Във връзка с ограничаване на контактите и въведените начини за самоотчитане на измервателните уреди от абонатите, ВиК ЕООД – Плевен добавя още един начин

повече

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече