Новини

СЪОБЩЕНИЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет:
- на сайта на “ВиК” ЕООД- Плевен: vik-pleven.com
- е-mail: inkaso@vik-pleven.com; plasment@vik-pleven.com
- на моб. телефон: 0882 445819- от 8,00 ч. до 16,30ч., всеки работен ден;
- на телефон: 070010201; 064/ 889868; 064/ 889865; 064/ 889856- от 8,00ч. до 16,30ч., всеки работен ден;
- на телефон: 064/ 889812; 064/ 889810; 064/ 889813; 064/ 889814, от 8,00ч. до 16,30ч., всеки работен ден.
- чрез писмено съобщение на данните / SMS / на следните телефони:
0885199419
0896453410
Самоотчетът трябва да съдържа:
-Адрес;
-Име на титуляра;
-Показание студен водомер;
-Показание топъл водомер;
-По възможност, партиден или абонатен номер и телефон за връзка.
За графика за самоотчет ще бъдете информирани със съобщение, поставено на входа на жилищната сграда.
При неизпратени данни за самоотчет абоната ще бъде таксуван служебно.
Изравняване на показанията на водомерите ще бъде извършено при реалното им отчитане.

Допълнителна информация относно графика за отчитане на водомерите можете да получите на телефон: 064/ 889812, в рамките на работното време от 8,00 до 16,30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в Република България

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

19.03.2020

„ВиК” ЕООД- Плевен информира своите клиенти- юридически лица, че преустановява разнасянето на фактури за вик- услуги по адреси

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

„ВиК” – Плевен информира, че временно Центърът за услуги ще работи с клиенти всеки делничен ден от 8,00 до 16,30 часа

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

16.03.2020

„ВиК” ЕООД – Плевен напомня на своите клиенти- физически и юридически лица

повече