Новини

СЪОБЩЕНИЕ

11.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, препоръчваме отчитането на водомерите да се извършва по следните начини:
1. Показанията на водомерите /топла и студена вода/ да се поставят на входната врата на жилището или блока;
2. Извършване на самоотчет :

- на сайта на “ВиК” ЕООД- Плевен: vik-pleven.com
- е-mail: inkaso@vik-pleven.com; plasment@vik-pleven.com
- на моб. телефон: 0882 445819- от 8,00 ч. до 16, 30ч., всеки работен ден;
- на телефон: 070010201; 064/ 889868; 064/ 889865- от 7,30ч. до 17,45ч., всеки работен ден;
- на телефон: 064/ 889812; 064/ 889810, от 8,00ч. до 16,30ч., всеки работен ден.
Самоотчетът трябва да съдържа:

-Адрес;
-Име на титуляра;
-Показание студен водомер;
-Показание топъл водомер;
-По възможност, партиден или абонатен номер и телефон за връзка.
За графика за самоотчет по т.1 и т. 2 ще бъдете информирани със съобщение, поставено на входа на блока.
Допълнителна информация относно графика за отчитане на водомерите можете да получите на телефон: 064/ 889812, в рамките на работното време от 8, 00 до 16, 30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.04.2021

Нарушено водоподаване в част от к-с „Мара Денчева“

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

02.04.2021

Нарушено водоподаване в района бул. „Христо Ботев“ и ж.к. „Дружба-1“

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

01.04.2021

Нарушено водоподаване в централна градска част и к-с „Воден”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

01.04.2021

Нарушено водоподаване в голяма част от ж.к. „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

26.03.2021

Нарушено водоподаване в района ж.к. „Воден“

повече