Новини

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2019

На основание подписан с „Асоциация по ВиК- Плевен“ Анекс на 10.09.2018г. към Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, е присъединена към обслужваната територия община Кнежа и считано от 01.01.2019г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен предоставя ВиК услуги на всички абонати по населени места от Община Кнежа – гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово. Вече е издадена първата фактура за предоставени ВиК услуги на абонати за м. януари 2019г., която може да бъде заплатена на следните каси:
- На Български пощи - гр. Кнежа – ул. „Марин Боев“ № 50; с. Бреница; с. Еница и с. Лазарово.
- На каси на Изипей - на територията на Република България
Предстои откриване на каса в сградата на РОЗ Кнежа – гр. Кнежа, ул. „23 Септември“ № 6а.

Уведомление

Уведомление

31.12.2019

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2019

Нарушено водоподаване в с. Ясен

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

11.12.2019

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

02.12.2019

Центърът за услуги и касите на ВиК с ново работно време

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

27.11.2019

С новия си абонатен номер всеки клиент - физическо или юридическо лице, може да си направи регистрация на адрес: vik-pleven.e-inv.bg и да изтегля месечната си фактура от нея.

повече