Новини

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2019

На основание подписан с „Асоциация по ВиК- Плевен“ Анекс на 10.09.2018г. към Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, е присъединена към обслужваната територия община Кнежа и считано от 01.01.2019г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен предоставя ВиК услуги на всички абонати по населени места от Община Кнежа – гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово. Вече е издадена първата фактура за предоставени ВиК услуги на абонати за м. януари 2019г., която може да бъде заплатена на следните каси:
- На Български пощи - гр. Кнежа – ул. „Марин Боев“ № 50; с. Бреница; с. Еница и с. Лазарово.
- На каси на Изипей - на територията на Република България
Предстои откриване на каса в сградата на РОЗ Кнежа – гр. Кнежа, ул. „23 Септември“ № 6а.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020

Във връзка с ограничаване на контактите и въведените начини за самоотчитане на измервателните уреди от абонатите, ВиК ЕООД – Плевен добавя още един начин

повече

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в Република България

повече

начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следваща» | последна страница