Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

22.12.2009

На основание чл. 26, ал.2 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителни и канализационни услуги, приета с ПМС №73 от 04.04.2006г., обн. в ДВ бр.32/18.04.2006г., „Водоснабдяване и канализация”- ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц – 61/17.12.2009г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва:
· За доставка на питейна вода – 1,34 лв/куб.м.
· За отвеждане на отпадъчни води/канал/ - 0,10 лв/куб.м.
· За пречистване на отпадъчни /канални/води:
а) за битови и приравнени към тях обществени и др.потребители - 0,14лв/куб.м.
б) за промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 - 0,66лв/м³
степен на замърсяване 2 - 0,76лв/м³
степен на замърсяване 3 - 1,15лв/м³
Цените влизат в сила от 01.01.2010 година.

За потребителите на питейна вода от с.Долни Вит, община Гулянци; с.Горталово, община Плевен; с.Жернов и Новачене, община Никопол считано от 1.02.2010г, цената за доставяне на питейна вода ще бъде следната:

1. Доставяне на питейна вода – 0,75лв/м³ без ДДС
2. Доставяне на питейна вода – 0,90лв/м³ с ДДС

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2018

„Водоснабдяване и канализация“- Плевен напомня да се зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

08.01.2018

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.01.2018

Покана за избор на обслужващи банки

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече