Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

22.12.2009

На основание чл. 26, ал.2 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителни и канализационни услуги, приета с ПМС №73 от 04.04.2006г., обн. в ДВ бр.32/18.04.2006г., „Водоснабдяване и канализация”- ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц – 61/17.12.2009г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва: · За доставка на питейна вода – 1,34 лв/куб.м. · За отвеждане на отпадъчни води/канал/ - 0,10 лв/куб.м. · За пречистване на отпадъчни /канални/води: а) за битови и приравнени към тях обществени и др.потребители - 0,14лв/куб.м. б) за промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1 - 0,66лв/м³ степен на замърсяване 2 - 0,76лв/м³ степен на замърсяване 3 - 1,15лв/м³ Цените влизат в сила от 01.01.2010 година. За потребителите на питейна вода от с.Долни Вит, община Гулянци; с.Горталово, община Плевен; с.Жернов и Новачене, община Никопол считано от 1.02.2010г, цената за доставяне на питейна вода ще бъде следната: 1. Доставяне на питейна вода – 0,75лв/м³ без ДДС 2. Доставяне на питейна вода – 0,90лв/м³ с ДДС

Уведомление

Уведомление

31.12.2019

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2019

Нарушено водоподаване в с. Ясен

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

11.12.2019

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

02.12.2019

Центърът за услуги и касите на ВиК с ново работно време

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

27.11.2019

С новия си абонатен номер всеки клиент - физическо или юридическо лице, може да си направи регистрация на адрес: vik-pleven.e-inv.bg и да изтегля месечната си фактура от нея.

повече