Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

22.12.2009

На основание чл. 26, ал.2 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителни и канализационни услуги, приета с ПМС №73 от 04.04.2006г., обн. в ДВ бр.32/18.04.2006г., „Водоснабдяване и канализация”- ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц – 61/17.12.2009г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва: · За доставка на питейна вода – 1,34 лв/куб.м. · За отвеждане на отпадъчни води/канал/ - 0,10 лв/куб.м. · За пречистване на отпадъчни /канални/води: а) за битови и приравнени към тях обществени и др.потребители - 0,14лв/куб.м. б) за промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1 - 0,66лв/м³ степен на замърсяване 2 - 0,76лв/м³ степен на замърсяване 3 - 1,15лв/м³ Цените влизат в сила от 01.01.2010 година. За потребителите на питейна вода от с.Долни Вит, община Гулянци; с.Горталово, община Плевен; с.Жернов и Новачене, община Никопол считано от 1.02.2010г, цената за доставяне на питейна вода ще бъде следната: 1. Доставяне на питейна вода – 0,75лв/м³ без ДДС 2. Доставяне на питейна вода – 0,90лв/м³ с ДДС

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020

Във връзка с ограничаване на контактите и въведените начини за самоотчитане на измервателните уреди от абонатите, ВиК ЕООД – Плевен добавя още един начин

повече

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в Република България

повече

начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следваща» | последна страница