Новини

Нова цена на водата от 1 август 2008г.

31.07.2008

С решение от 30.07.2008г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от ВиК - Плевен. От 1 август 2008година, кубикът става 1,26 лева, без ДДС, при досегашна цена 1,13 лева за кубичен метър питейна вода . Цената за отвеждане на отпадните води става 10 стотинки за кубик,при досегашна 9 стотинки. Цената за пречистване на отпадъчните води за населението остава непроменена - 8 стотинки за кубически метър вода. Промишлените и стопанските потребители ще плащат според степента на замърсеност- съответно 54стотинки за кубичен метър, 66стотинки , и 1.01 лева за кубик, вместо досегашните: 51, 61 и 94 стотинки за кубик, съответно за трите степени на замърсеност. Крайната цена за битови потребители, с ДДС е 1,73лв./ куб., при досегашна 1,51 лева за кубен метър. Последното увеличение на услугите, предоставяни от водния оператор- "ВиК" ЕООД- Плевен беше от 1 декември 2007г. През това време неколкократно поскъпна ел. енергията, инфлацията натрупа висок ръст, което доведе до значително нарастване на производствените разходи по добиване и доставка на питейна вода, по отвеждане и пречистване на отпадните води, както и за поддръжка на вик-системите и съоръженията. В същото време, потреблението на вода както от битови, така и от големи стопански субекти на територията на плевенска област, намаля драстично. Увеличението на услугите, което "Водоснабдяване и канализация"- Плевен прави, е сред най-ниските за територията на цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020

Във връзка с ограничаване на контактите и въведените начини за самоотчитане на измервателните уреди от абонатите, ВиК ЕООД – Плевен добавя още един начин

повече

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в Република България

повече

начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следваща» | последна страница