Новини

Eлектронни фактури за клиенти – физически лица

15.11.2011

Уважаеми клиенти, "В и К" – ЕООД гр. Плевен възнамерява в най-скоро време да предостави възможност на гражданите да получават електронни фактури чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Това е важно за нашата природа. Нека да я съхраним. Електронните фактури на "В и К" – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП /потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./ Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното: 1. Изтеглете документ - Молба – декларация;. (Същата може да получите в Центъра за услуги или от инкасатор) 2. Попълнената Молба-декларация може да подадете в Центъра за услуги, в сградата на "ВиК" ЕООД – Плевен, на адрес Плевен, ул. "Сан Стефано" 25; по пощата на същия адрес; на инкасатора; или подписана и сканирана на e-mail: rumiana@vik-pleven.com . 3. На посочения в декларацията е-mail, ще получите известие за ел.фактура от Prepiska.com. Писмото съдържа линк, на който трябва да направите регистрация, за да свалите фактурата. (регистрацията е безплатна; прави се еднократно). Електронните фактури и тяхното изпращане и получаване чрез Prepiska.com е официално одобрено от НАП. Те са напълно равностойни на тези на хартиен носител. Ако имате въпроси относно получаване на фактури по електронен път, задайте ги на телефон: 064/ 88 98 56 – Румяна Стояновa

Уведомление

Уведомление

31.12.2019

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

19.12.2019

Нарушено водоподаване в с. Ясен

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

11.12.2019

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

02.12.2019

Центърът за услуги и касите на ВиК с ново работно време

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

27.11.2019

С новия си абонатен номер всеки клиент - физическо или юридическо лице, може да си направи регистрация на адрес: vik-pleven.e-inv.bg и да изтегля месечната си фактура от нея.

повече