Новини

Eлектронни фактури за клиенти – физически лица

15.11.2011

Уважаеми клиенти, "В и К" – ЕООД гр. Плевен възнамерява в най-скоро време да предостави възможност на гражданите да получават електронни фактури чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Това е важно за нашата природа. Нека да я съхраним. Електронните фактури на "В и К" – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП /потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./ Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното: 1. Изтеглете документ - Молба – декларация;. (Същата може да получите в Центъра за услуги или от инкасатор) 2. Попълнената Молба-декларация може да подадете в Центъра за услуги, в сградата на "ВиК" ЕООД – Плевен, на адрес Плевен, ул. "Сан Стефано" 25; по пощата на същия адрес; на инкасатора; или подписана и сканирана на e-mail: rumiana@vik-pleven.com . 3. На посочения в декларацията е-mail, ще получите известие за ел.фактура от Prepiska.com. Писмото съдържа линк, на който трябва да направите регистрация, за да свалите фактурата. (регистрацията е безплатна; прави се еднократно). Електронните фактури и тяхното изпращане и получаване чрез Prepiska.com е официално одобрено от НАП. Те са напълно равностойни на тези на хартиен носител. Ако имате въпроси относно получаване на фактури по електронен път, задайте ги на телефон: 064/ 88 98 56 – Румяна Стояновa

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

05.05.2020

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2020

Във връзка с ограничаване на контактите и въведените начини за самоотчитане на измервателните уреди от абонатите, ВиК ЕООД – Плевен добавя още един начин

повече

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

САМООТЧЕТ НА ВОДОМЕРИТЕ

24.03.2020

С цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, отчитането на водомерите от м.Април ще се извършва чрез самоотчет

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и въведеното извънредно положение в Република България

повече

начало | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | следваща» | последна страница