Новини

22 март - Световен ден на водата

22.03.2018

Световният ден на водата - 22 март цели да фокусира вниманието на хората към безценния за живота природен ресурс „чиста питейна вода”, който не е неизчерпаем и над милиард души от населението на планетата нямат достъп до него. Идеята е да се говори за този общочовешки проблем, да се вземат мерки за решаването му, а отговорното отношение към водата - нейното опазване чиста, както и културата на разумно ползване по предназначение и пестене, да станат кауза на всички нас. От 1993 година, когато се отбелязва за първи път, Световният ден на водата преминава под различен наслов, свързан с основната идея. Тази година е: „Природата за водата”, с акцент вземане на природосъoбразни решения за опазване и защита на водните ресурси и устойчиво управление на питейната вода.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

10.04.2018

Във връзка с отстраняване на авария

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

30.03.2018

Нарушено водоподаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2018

Нарушено водоподаване

повече