Новини

СЪОБЩЕНИЕ

23.06.2017

„ВиК” ЕООД - Плевен търси кандидати за работа за длъжността „химик” в „Лаборатория за изпитване на питейни води” - код по НКПД 2113-6008

Изисквания:
• висше образование - степен: бакалавър/магистър;
• специалност: химик, инженер-химик, инженер-технолог/биотехнолог;
• компютърна грамотност
• познания в областта на физикохимични и инструментални методи за изпитване
• придобит трудов стаж в областта на изпитването на питейни води е предимство

Подробна автобиография на кандидатите и документи , удостоверяващи че те изпълняват гореспоменатите изисквания се представят на адрес град Плевен, улица „Сан Стефано” №25 , стая 306 на Централно управление на „ВиК” ЕООД – Плевен, в срок до 21.07.2017 година. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД .


„ВиК” ЕООД - Плевен търси кандидати за работа за длъжността „микробиолог” в „Лаборатория за изпитване на питейни води” - код по НКПД 2131-6050


Изисквания:
• висше образование - степен: бакалавър/магистър;
• специалност : Микробиология, Биология, Биотехнологии
• компютърна грамотност
• познания за съвременните средства за изпитване на питейни води по микробиологични показатели
• придобит трудов стаж в областта на изпитване на питейни води по микробиологични показатели е предимство

Подробна автобиография на кандидатите и документи , удостоверяващи че те изпълняват гореспоменатите изисквания се представят на адрес град Плевен, улица „Сан Стефано” №25 , стая 306 на Централно управление на „ВиК” ЕООД – Плевен, в срок до 21.07.2017 година. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД .

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

23.06.2017

„ВиК” ЕООД - Плевен търси кандидати за работа

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

19.04.2017

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

Световен ден на водата

Световен ден на водата

22.03.2017

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

14.12.2015

Покана за избор на обслужващи банки Документи

повече