Информация

Всекидневна грижа за Вашия бит!

Уважаеми клиенти,

Нашето задължение е да Ви доставяме питейна вода, отговаряща на всички санитарно-хигиенни норми и изисквания за вашите битови нужди. От Вас очакваме да я използвате разумно и рационално, да не забравяте, че водата е един от най-ценните и жизнено необходими за човека природни ресурси, да не я пилеете и да я използвате само по предназначение.