Заявление за получаване на електронна фактура за битови клиентиЗ А Я В Л Е Н И Е

от: *

Адрес: *

тел. За контакт:

Име и фамилия на титуляра на партидата:: *

Клиентски номер (ИТН):: *


Заявявам желанието си да получавам електронна фактура за ВиК услуги на посочения E-mail: *

 

* Задължителни полета