Електронни фактури за битови клиенти"В и К" – Плевен предоставя нова възможност на битовите си клиенти за по-лесен достъп на услугата ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА.

По този начин, клиентът ще получава информация за потребените вик услуги, на заявен от него e-mail адрес. Електронната фактура е безплатна и регистрацията за нея става чрез попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ /Може да се попълни тук/ или в Центъра за услуги, на ул. "Сан Стефано" № 25.

Телефон за повече информация:070 01 02 01.

Електронната фактура е валиден данъчен документ, напълно идентичен с хартиения носител. Получаването й е бързо и сигурно, а данните на потребителя са защитени. Чрез използването на електронен документ пестим не само време, а спомагаме и екобаланса в природата. По-малко хартия, повече дървета - по-добро качество на живот!