Новини

НОВИНА

НОВИНА

01.09.2014

Нови Общи условия за ВиК услуги

повече

НОВИНА

НОВИНА

12.05.2014

Eлектронна фактура за битови клиенти

повече

22 март- Световен ден на водата

22 март- Световен ден на водата

20.03.2014

Уважаеми клиенти и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен,

повече

Седмица на водата

Седмица на водата

17.03.2014

повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13.03.2014

Промяна в адреса на каса за разплащане

повече